Vrste lektoriranja

Če niste prepričani, da je Vaše besedilo jezikovno ustrezno, Vam bom z veseljem pomagala, da boste na svoj pisni izdelek ponosni.

Ponujam Vam lektoriranje različnih vrst besedil, in sicer:

 • dokumentov s področja financ

 • pravnih dokumentov

 • strokovnih dokumentov

 • leposlovnih besedil

 • besedil s področja tehničnih ved

 • besedil s področja medijev in marketinga

 • spletnih portalov

 • lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog

 • doktorskih disertacij

 • šolskih knjig in priročnikov

 • katalogov, zloženk, brošur, prospektov, publikacij …

lektoriranje besedil, diplomske naloge, lektorica, cenik lektoriranja

lektoriranje diplomskih nalog

Bernarda Karo, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled:

Jasmina je lektorirala mojo diplomsko nalogo na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled. Lektoriranje je bilo opravljeno strokovno in izredno hitro. Priporočam vsem, ki želite svoje delo predati kvalitetno in hitro."