Razlogi za lektoriranje

Veliko je razlogov, zakaj dati besedila v jezikovni pregled (lektoriranje) in zakaj poskrbeti za jezikovno ustreznost besedila.

V nadaljevanju je predstavljenih le nekaj razlogov za lektoriranje, morda tistih najpomembnejših, in sicer:

  • da poudarimo kakovost in profesionalnost naših storitev oziroma izdelkov;

  • da zagotovimo jasnosti naših misli in posredovanih informacij;

  • da izkažemo spoštovanje do oseb, ki prebirajo naša besedila;

  • ker lahko občutno izboljšamo svoje poslovne rezultate;

  • ker je prvi vtis najbolj pomemben;

  • ker morajo biti javna besedila jezikovno in slogovno brezhibna;

  • ker nas javna besedila ne smejo spravljati v zadrego;

  • ker bomo veliko bolj samozavestni ob predstavitvi naših storitev oziroma izdelkov;

  • ker želimo ohraniti slovenski knjižni jezik.

lektoriranje besedil, diplomske naloge, lektorica, cenik lektoriranja

lektoriranje diplomskih nalog

lektoriranje diplome

Bojan Cvetko, Visoka poslovna šola, Univerza v Ljubljani:

Zadovoljen sem z Jasmininim lektoriranjem, kajti delo je bilo opravljeno strokovno in hitro, na koncu pa je sledil pogovor o napakah, ki sem jih imel. Le tako naprej. Vsi, ki boste oddali nalogo Jasmini, ne boste razočarani."