Lektoriranje in jezikovno svetovanje, Jasmina Vajda Vrhunec, s. p.

Podjetje Lektoriranje in jezikovno svetovanje, Jasmina Vajda Vrhunec, s. p., je mlado podjetje. Lektoriranje predstavlja glavno dejavnost podjetja, zato je storitev opravljena kakovostno, profesionalno, natančno in zanesljivo. Po potrebi sodelujem tudi z drugimi lektorji, zato lahko zadostim različnim željam in potrebam avtorjev besedil.

 

Ustanoviteljica podjetja, kot tudi direktorica in lektorica, sem Jasmina Vajda Vrhunec. Ker me je lektoriranje besedil navdušilo že na začetku študija slovenistike (Filozofska fakulteta v Mariboru, smer Slovenski jezik s književnostjo), sem ves ta čas izpopolnjevala svoje znanje na področju pravopisa in jezikovnih dilem.

Natančnost in predanost

Sem natančna in predana svojemu delu, ki mi predstavlja poseben izziv v življenju. Osvojeno znanje v času študija pa predstavlja le drobec tistega znanja, ki ga potrebuje dober lektor za opravljanje svojega dela. Potrebno je imeti tudi izjemen občutek za jezik, besedilo, ki ga je potrebno lektorirati, in za avtorja besedila.

Želja po izobraževanju

Prav tako je potrebno nenehno nadgrajevati svoje znanje in širiti svoja obzorja, saj ima vsako besedilo svoje posebnosti in specifičnosti. Predvsem pa odraža tudi samega avtorja, zato lektorji po nepotrebnem ne smemo posegati v besedilo in ga prilagajati svojemu jezikovnemu okusu.

lektoriranje besedil, diplomske naloge, lektorica, cenik lektoriranja

lektoriranje diplomskih nalog

Srđana Krajnc, Višja strokovna šola Academia Maribor:

Jasmini se zahvaljujem za hitro in kvalitetno lektoriranje moje diplomske naloge. Zelo sem vesela, da je mojo nalogo pripravila v zelo kratkem času, saj vem, da tudi takšno delo zahteva svoj čas in veliko vloženega truda. Vesela sem, da sva se spoznali, in seveda jo nameravam še marsikomu priporočiti."